Loftstrålepaneler fra Zehnder opvarmer og afkøler en bygning både behageligt og effektivt.
Loftsystemer med køling og varme
Perfekt indeklima uden ophvirvling af luft og træk.
Loftstrålepaneler fra Zehnder - sunde og hygiejniske

Varme- og køleloftsystemer fra Zehnder

Varme- & kølevirkning
af loftstråle
panelerne

Loftstrålepanelerne fra Zehnder arbejder med et grundlæggende naturligt princip, som er identisk med solens varmevirkning: Direkte sollys på en kold vinterdag giver os en varmefølelse, som på trods af den omgivende kolde luft føles behagelig.

Solens varmevirkning fungerer ved elektromagnetiske bølger. Ved kontakt med den menneskelig krop omdannes denne energi til varme. På samme måde fungerer strålefladerne fra Zehnder monteret som loftvarme.

Loftstrålepanelernes kølevirkning er baseret på det samme princip: i dette tilfælde afgiver personer og genstande i rummet deres varmeudstråling til den kolde loftstråleplade.

Anvendel­sesområder

Princippet fra varme- og køleloftsystemerne kan anvendes i mange forskellige rum og bygninger. Systemer med loftstrålepaneler fra Zehnder er i årtier blevet brugt til opvarmning af rum i helt op til 30 meters højde.

Kan bruges på alle anvendelsesområder Loftstrålepanelerne fra Zehnder har især bevist deres værdi ved opvarmning og køling inden for følgende områder og man har derfor i lang tid ikke kunnet komme uden om dem ved innovative byggeprojekter.

Et energibesparende varmesystem er især vigtigt i produktions- og lagerhaller. Loftstrålepanelerne er det rigtige varmesystem til disse områder. Især i produktionshaller er det vigtigt at skabe et behageligt klima for medarbejderne og samtidig kunne tilpasse hallen, så den opfylder de produktionstekniske behov. Ved at placere strålefladerne i loftet er muligt senere at ændre anvendelsen af hallen uden problemer. Også på højlageromådet er loftstrålepanelerne ideelle. De monteres på loftet i gangområderne og opvarmer hele halen jævnt.

Oversigt over alle fordele med loftstrålepanelet i produktions- og lagerhaller: 

 • Komfort
 • Energieffektivt
 • Ingen ophvirvling af støv
 • Ingen vedligeholdelse
 • Støjabsorbering
 • Gulv og vægge kan frit udnyttes
 • Kan anvendes til alle halhøjder
 • Kan nemt monteres i haller med kranbaner
 • Da strålefladen er monteret i loftet, er nye anvendelser af hallen (nye fundamenter til maskiner) mulige uden problemer
 • Kan også anvendes i rum med eksplosionsfare

Komforten er sammen med den jævne opvarmning af hele hallen et af de vigtigste punkter, som et varmesystem i en sportshal skal opfylde. Til dette formål er loftstrålepanelet ideelt. Desuden er strålefladen meget energibesparende og kan på grund af sin lave lagringsmasse meget hurtigt bringe temperaturen i hallen på det ønskede niveau.

Oversigt over alle fordele med loftstrålepanelet i sportshaller:

 • Komfort
 • Energieffektivt
 • Vedligeholdelsesfrit
 • Støjabsorbering
 • Gulv og vægge kan frit udnyttes
 • Kan anvendes til alle halhøjder
 • Loftstrålepaneler kan modstå boldkast
 • Boldafvisningsgitre til loftstrålepaneler
 • Belysning kan integreres i strålefladen
 • Egnet for alle gulvstrukturer
 • Hurtig opvarmning af hallen er mulig
 • Meget hygiejnisk, da der ikke hvirvles støv op

For at opnå et behageligt klima bruges et energibesparende system, som loftstrålepanelerne, i salgs- og udstillingslokaler. Det er dog langt fra alle de fordele, strålefladen giver. I modsætning til konventionelle luftvarmere, som på grund af turbulens i rummet hvirvler meget støv op, arbejder loftstrålepanelet rent og uden at der hvirvles støv op, på grund af strålingsprincippet. Rengøringsintervallet i rummene og for produkterne reduceres derved betydeligt.

Oversigt over alle fordele med loftstrålepanelet i udstillings- og salgslokaler:

 • Komfort
 • Energieffektivt
 • Vedligeholdelsesfrit
 • Gulv og vægge kan frit udnyttes
 • Kan anvendes til alle halhøjder
 • Støjabsorbering
 • Kortere rengøringsintervaller i rummene og meget hygiejnisk, da der ikke hvirvles støv op
 • Belysning kan integreres i loftet

Medarbejdernes ydeevne er en af de vigtigste faktorer på kontoret. For at kunne være så effektive som muligt er det i sær vigtigt, at personerne i rummet føler sig godt tilpas. Denne komfort kan kun ske ved klimatisering af rummet med køle- og varmeloftet. Loftstrålepanelerne arbejder ikke bare komplet lydløst, de kan tilligemed tydeligt reducere støjen, fra fx telefonsamtaler.

Oversigt over alle fordele med loftstrålepanelet i kontorer:

 • Behageligt
 • Energieffektivt
 • Vedligeholdelsesfrit
 • Gulv og vægge kan frit udnyttes
 • Jævn temperaturfordeling
 • Støjabsorbering
 • Kortere rengøringsintervaller i rummene og meget hygiejnisk, da der ikke hvirvles støv op
 • Integration af bl.a. belysning, udluftning, højttalere og røgalarmer er mulig uden problemer
 • Forskellige loftstyper kan anvendes, bl.a. gitterloft, gipsloft og metalloft
 • Forskellige loftvarianter er mulige, fx enkelte stykker sejldug, bånd eller lukkede lofter
 • Lydløst system

Køle- og varmeloftet opvarmer rummet helt jævnt, lige meget, hvor man sidder. Det er vigtigt at skabe et behageligt indeklima, således at elever og lærere bedre kan koncentrere sig. Loftstrålepanelet er også ideelt i forhold til energiforbrug og vedligeholdelse. På grund af den begrænsede lagringsmasse kan man også regulere rumtemperaturen ved skiftende inventarmængder og sparer dermed kostbar energi. Også vedligeholdelsen er enkel, da loftet er vedligeholdelsesfrit og beskyttet mod beskadigelse på grund af den måde den er indbygget på.

Oversigt over alle fordele med loftstrålepanelet i skoler:

 • Behageligt
 • Energieffektivt
 • Vedligeholdelsesfrit
 • Gulv og vægge kan frit udnyttes
 • Jævn temperaturfordeling
 • Støjabsorbering
 • Kortere rengøringsintervaller i rummene og meget hygiejnisk, da der ikke hvirvles støv op
 • Integration af bl.a. belysning, udluftning, højttalere og røgalarmer er mulig uden problemer
 • Forskellige loftstyper kan anvendes, bl.a. gitterloft, gipsloft og metalloft
 • Kan ikke beskadiges

Der er to punkter, der er vigtige på sygehusene. For det første at patienterne har det behageligt. For det andet hygiejnen rummene. To krav som køle- og varmeloftet har en positiv indvirkning på. På grund af den høje strålingsandel und den ringe luftbevægelse i rummet føler patienterne afkølingen og opvarmningen med et sådan system som særdeles behageligt. Der er ingen ubehagelig træk og heller ingen forstyrrende lyde, som er tilfældet ved rene luftsystemer. På grund af køle- og varmeloftets strålingsprincip minimeres luftbevægelsen i rummet og dermed spredningen af støv, vira og bakterier.

Oversigt over alle fordele med loftstrålepanelet på sygehuse:

 • Behageligt
 • Energieffektivt
 • Vedligeholdelsesfrit
 • Gulv og vægge kan frit udnyttes
 • Jævn temperaturfordeling
 • Støjabsorbering
 • Kortere rengøringsintervaller i rummene og meget hygiejnisk, da der ikke hvirvles støv op
 • Integration af bl.a. belysning, udluftning, højttalere og røgalarmer er mulig uden problemer
 • Forskellige loftstyper kan anvendes, bl.a. gitterloft, gipsloft og metalloft
 • Kan ikke beskadiges

Energibesparelse

Det er især energieffektiviteten, der tæller, når man skal vælge et varme- eller kølesystem. Varme- og kølesystemerne fra Zehnder sparer mere end 40 % energi sammenlignet med andre systemer. Og det samtidig med et behageligt indeklima.

 • Energibesparelse med samme temperaturfølelse
 • Jævn temperaturfordeling vertikalt
 • Meget høj varmeydelse efter EN 14037
 • Kort opvarmnings- og nedkølingstid
 • Frit valg af energikilde; også alternative energiformer, varmepumper, brændværditeknik eller procesoverskudsvarme
 • Ingen yderligere eludgifter til fremdriftsenergi

Komfort

Vi tilbringer næsten tre fjerdedele af vores liv indendøre: Hjemme, på arbejdet, i vores fritid. Indeklimaet (temperatur og luftkvalitet) har stor indflydelse på vores generelle velbefindende.

Komfort opnås frem for alt gennem måden varmen overføres på. Stråleflader, som er jævnt fordelt i loftet, skaber et perfekt, naturligt og behageligt klima.

 • Strålevarmens naturlige princip
 • Jævn varmefordeling i hele rummet
 • Varme- og kølevirkning mærkes omgående
 • Lydløst
 • Intet støv, der hvirvles op - fordel for allergikere
 • Lave rengøringsomkostninger i Deres bygning