Zehnder Comfosystems

Sundt, energieffektivt og komfortabelt

Det komfortable rumventilationssystem med 95 % varmegenvinding sørger for en energimæssigt optimal udskiftning af luft, som kan styres efter individuelle behov. De perfekt indbyrdes afstemte systemkomponenter trækker kontinuerligt frisk luft ind og leder brugt luft væk.

Funktionsprincip

Ventilation er grundlaget for et komfortabelt og energieffektivt indeklima og for et godt helbred. Dette gælder både for ventilation i boliger og for ventilation i erhvervsejendomme.

Med Zehnder Comfosystems ventilationsenheder kan luftmængden indstilles enkelt og efter behov. Den komfortable ventilation garanterer, at der altid er en behagelig og sund luft i rummet.

Fordele og værdier

Sundhed

Komfort

Energibesparelse

 • Optimal ilttilførsel og lufttilførsel uden træk påvirker trivslen positivt
 • CO2-koncentration under maks. 1000 ppm
 • Allergivenlig og reduktion af luftvejssygdomme. Forhindring af udefrakommende skadelige stoffer i rummet ved hjælp af fintmaskede filtre og bortledning af skadelig stoffer indefra
 • Forhindring af dannelse af skimmelsvamp
 • Ingen indtrængen af insekter udefra
 • Permanent forsyning af frisk, ren luft til boligen
 • Kontinuerlig udskiftning af fugtig luft, mados fra køkkenet, tobaksrøg og VOC (volatile organic compound) med frisk luft
 • Valgfri fortempereret luft om sommeren og om vinteren
 • Meget nemt at betjene
 • Ingen daglig manuel udluftning nødvendig
 • Beskytter mod larm udefra og giver en bedre indbrudsbeskyttelse
 • Energibesparelse på op til 50 %
 • Varmegenvinding på op til 95 %
 • Udnyttelse af vedvarende energi til opvarmning, afkøling og opvarmning af vand
 • Lavere strømforbrug gennem højeffektive EC-ventilatorer

Opretholdelse af værdi

Optik

 • Beskyttelse mod dannelsen af svamp
 • Beskyttelse af bygningen mod ventilationsbetingede fugtskader
 • Komfortventilationssystemer opfylder allerede i dag fremtidens byggestandard (lovpligtig energimærkning)
 • Designafdækningsgitre skjuler diskret udtaget for til- og fraluft
 • Passer til enhver indretningsstil
 • Forskellige væg-, loft- og gulvudtag
 • Usynlig placering af ventilationsrørene i væg, loft og gulv

Anvendelsesområder

Ligegyldigt om det er en- eller flerfamiliehuse, om det er private hjem eller virksomheder, om det er nybyggeri eller sanering, om det er ventilation, fortemperering eller komplette energicentraler: Med en mangfoldig produktpalette inden for forskellige service- og komfortklasser tilbyder Zehnder Comfosystems en passende løsning til ethvert projekt og ethvert anvendelsesformål. Perfekt indbyrdes afstemte systemkomponenter tillader kombination af kompaktenergicentraler eller ventilationsenheder og luftfordelingssystemer med mange forskellige designafdækningsgitre.

Zehnder Comfosystems i nybyggeri

Nybyggeri: Enfamiliehus

Nybyggeri: Enfamiliehus

Nybyggeri: Flerfamiliehus

Nybyggeri: Flerfamiliehus

Nybyggeri: Offentlige eller kommercielle sektor

Nybyggeri: Offentlige eller kommercielle sektor

Zehnder Comfosystems ved bygningssanering

Sanering: Enfamiliehus

Sanering: Enfamiliehus

Sanering: Flerfamiliehus

Sanering: Flerfamiliehus

Sanering: Offentlige eller kommercielle sektor

Sanering: Offentlige eller kommercielle sektor