Møbler
Offentlige institutioner
Skoler
Detailhandel
Papir
Mejeri
Bagerier
Svejseri
Elektronik
Tekstiler
Lakeringsfirma
Snedkerihåndværk
Frostvarer
Genbrug
Genbrug
Fødevareproduktion
Sygehus
Medicinske produkter
Drikkevarer
Pulverproduktion
Fragtterminaler
Industri
Tørre fødevarer
Fødevarer: Frugt og grønt
Logistik
Krydderier
Elektronik
Trykkeri
Pakkesortering

Zehnder Clean Air Solutions

Mere succes inden for dit forretningsområde.

Logistik

Kundernes høje forventninger og et højt omkostningspres er de udfordringer, som lager- oglogistikvirksomheder dagligt står over for.

Fødevareproduktion og -opbevaring

De fleste fødevaremiljøer skal være antibakterielt rene. Konstant opmærksomhed er nødvendig for at forhindre en forurening af produkter inden for fødevareproduktionen og -opbevaringen pga. snavs, svamp og bakterier.

Genbrug

Inden for alle områder af genbrugsindustrien, så som bortskaffelse af affald og genbrug af elektronik og andre materialer, genereres der en stor mængde støv og snavs.

Bageri

Bagerier skal opfylde strenge hygiejnekrav. Ud over den nødvendige rengøring af produkter og de enorme konsekvenser på medarbejdernes sundhed er der pga. de store mængder melstøv fare for støveksplosioner .

Industri

Støvpartikler, der genereres inden for industrien, forårsager mange problemer. Støv og snavs på produkter og produktionsanlæg kan medføre procesfejl, højere omkostninger og utilfredshed.

 

Vore kunder er overbeviste om fordelene ved Zehnder Clean Air Solutions.

Se her: