Zehnder Clean Air Solutions

Mere succes inden for dit logistikområde.

Forbedring af dine logistikserviceydelser

Forbedring af dine logistikserviceydelser

Op til 90 % støvreduktion

Op til 90 % støvreduktion

Pålidelige arbejdsforløb, rettidig levering

Pålidelige arbejdsforløb, rettidig levering

Erfaringen viser, at vores kunder står over for følgende krav:

Udfordringer: Opfylde kundernes høje forventninger. Dine kunder ønsker sig en upåklagelig oplagring. De forventer en førsteklasses service, høje standarder og en gnidningsløs håndtering.

Værdier: En upåklagelig og rettidig levering af rene varer sørger for en tilfreds kundekreds. Også din virksomheds ry og hvervelsen af nye kunder nyder godt af det.

Udfordringer: Strenge certificeringskrav. Visse serviceydelser kan kun tilbydes, hvis de strenge krav fra de eksterne certificeringsmyndigheder opfyldes. Men den kontinuerlige opfyldelse af disse krav fører til en højere arbejdsbelastning.

Værdier: Da hygiejne og renhed ved tilladelser og inspektioner har en særligt høj prioritet ved kontrol af logistiksystemer, er de altid på et niveau, der opfylder kravene.

Udfordringer: Stigende omkostninger og et stadigt behov for reduktion af omkostningerne. Dine kunder kræver en stadig forbedring af standarderne uden højere omkostninger. Udgifterne til teknologier og lønninger stiger, mens budgettet er begrænset.

Værdier: Lavere omkostninger, samtidig med at standarderne opretholdes. Bedre effektivitet, mere effektiv arbejdsmåde og mindre affald sørger for, at budgettet overholdes.

Udfordringer: Procesforstyrrelser. Hvis enheder, systemer og infrastrukturen svigter på grund af tilsmudsninger, har det en negativ indflydelse på det gnidningsløse procesforløb, og det øger driftsudgifterne.

Værdier: Sikre, gnidningsløse processer uden uventede afbrydelser. Mindre behov for vedligeholdelse på grund af nødsituationer samt for rengøringer og midlertidige løsninger.

Udfordringer: Øget fravær. Vanskelige arbejdsbetingelser i logistikcentre fører til mindre arbejdstilfredshed, lavere produktivitet og øget fravær.

Værdier: Et sundt arbejdsmiljø reducerer fraværet og forbedrer den enkeltes præstation. Desuden øges personalets motivation og tilfredshed, hvilket har en positiv indflydelse på kvaliteten af de serviceydelser, som tilbydes.

Udfordringer: Øget efterspørgsel efter vedholdende brug af ressourcer. Samfundets pres, pristrykket og de stadigt strengere standarder og forskrifter tvinger virksomheder til at bruge deres ressourcer økonomisk.

Værdier: Overholdelse af de strenge miljørelevante bestemmelser og udgiftsbesparelser ved brug af vedholdende og energieffektive løsninger.

Udfordringer: Beskyttelse af virksomhedens image. Virksomhedens ry spiller en vigtig rolle for en vækst på lang sigt. Upassende processer og utilstrækkelig kvalitet udgør en fare for dette image.

Værdier: Tilfredse kunder og dermed et godt ry på grund af pålidelig og rettidig levering af rene varer. Positive inspektionsresultater og tydelige rene omgivelser giver dig sikkerhed for, at dit gode ry underbygges af fakta.

Udfordringer: Højt konkurrencepres. Konkurrencefordele opstår ved den stadige forbedring af produktporteføljen og af firmaets effektivitet.

Værdier: En pålidelig, effektiv og gnidningsløs styring af processer øger konkurrenceevnen. Det hjælper med til at styrke dit ry og din position på markedet.

Zehnder Clean Air Solutions opfylder dit behov

Støv er for mange virksomheder et dagligdags og vedholdende problem: Fortløbende processer medfører dannelsen af støv, der hvirvles op pga. de konstante bevægelser. Derudover trænger der støvpartikler ind udefra. Også den regelmæssige gennemførelse af bygningsrengøring kan ikke løse støvproblemet helt.

Zehnder Clean Air Solutions giver din virksomhed en merværdi:

På grund af den tydelige reduktion af støvpartikler på op til 90 % forbliver kundens varer rene ved opbevaring og levering. Du kan stole på en hurtig levering, som opretholdes ved konsistente og gnidningsløse forløb.

Miljøet opfylder de høje standarder, som eksterne kontrollører typisk kræver overholdt. Kravene til hygiejne og renhed opfyldes hele tiden med op til 70 % mindre arbejdsydelse. Støvpartikler, sporer og gasser reduceres.

Antallet af rengøringer, vedligeholdelser og driftsafbrydelser samt energiforbruget og fraværstider reduceres med et rent arbejdsklima. Zehnder har sat standarder inden for ethvert af disse områder.

Færre procesforstyrrelser med op til 10 % lavere svigttider for systemerne og 30 % mindre vedligeholdelse på grund af mindre kontaminering.

Renere filtreret luft reducerer fraværet på grund af sygdom med op til 40 %. Ved reduktionen af sundhedsskadelige støvpartikler bliver dine medarbejdere sundere og mere motiveret, hvilket så igen forbedrer ydelsen og kvaliteten af deres arbejde.

Lavere fyringsudgifter på grund af luftcirkulationen fra loftet til gulvet og lavere driftsomkostninger takket være EC-ventilatordrev fører til en forbedring af energieffektiviteten på i alt op til 30 %.

Tilfredse kunder, gæster og medarbejdere, effektive processer og positive inspektionsresultater takket være et rent, naturligt arbejdsmiljø. Sammen styrker disse punkter virksomhedens image og ry.

Den pålidelige og rettidige levering af rene varer er mulig på grund af lavere kontaminering og mere effektive processer. En forbedret vedholdenhed øger din konkurrenceevne yderligere.

Vi beregner dit besparelsespotentiale, du nyder godt af det.

Brugen af Zehnder Clean Air Solutions kan måles og svarer sig.

Det har mange kunder bekræftet over for os.

 

Vore kunder er overbeviste om fordelene ved Zehnder Clean Air Solutions.

Se her:

 

Din individuelle specialløsning

Zehnder CleanAir 12

CleanAir 12

Forekomst af luftbårne partikler (støvpartikler, gasser, mikroorganismer) er uundgåelig i forbindelse med industriel virksomhed. Takket være Zehnder Clean Air Solutions og den banebrydende Zehnder Flimmer-teknologi kan denne form for støvforurening dog reduceres langt mere effektivt end nogensinde før.

Til produkt

Zehnder CleanAir 6

CleanAir 6

Forekomst af luftbårne partikler (støvpartikler, gasser, mikroorganismer) er uundgåelig i forbindelse med industriel virksomhed. Takket være Zehnder Clean Air Solutions og den banebrydende Zehnder Flimmer-teknologi kan denne form for støvforurening dog reduceres langt mere effektivt end nogensinde før.

Til produkt

Zehnder CleanAir 3

CleanAir 3

Forekomst af luftbårne partikler (støvpartikler, gasser, mikroorganismer) er uundgåelig i forbindelse med industriel virksomhed. Takket være Zehnder Clean Air Solutions og den banebrydende Zehnder Flimmer-teknologi kan denne form for støvforurening dog reduceres langt mere effektivt end nogensinde før.

Til produkt

Zehnder CleanAir 2

CleanAir 2

Forekomst af luftbårne partikler (støvpartikler, gasser, mikroorganismer) er uundgåelig i forbindelse med industriel virksomhed. Takket være Zehnder Clean Air Solutions og den banebrydende Zehnder Flimmer-teknologi kan denne form for støvforurening dog reduceres langt mere effektivt end nogensinde før.

Til produkt