Zehnder Clean Air Solutions

Mere succes inden for industrien.

Forbedring af din branche

Forbedring af din branche

Mindre svejserøg og lugte på op til 90 %

Mindre svejserøg og lugte på op til 90 %

Lavere driftsudgifter

Lavere driftsudgifter

Erfaringen viser, at vores kunder står over for følgende krav:

Udfordringer: Opfylde kundernes høje forventninger. Dine kunder forventer rene produkter i høj kvalitet. Hvis forventningerne til varen ikke opfyldes, medfører dette kundeklager og returneringer.

Værdier: Et rent og hygiejnisk miljø gør det muligt at overholde høje standarder og garantere en stabil produktkvalitet. Dette medfører færre returneringer og klager og bidrager til, at din virksomhed har et godt ry.

Udfordringer: Stigende omkostninger og et stadigt behov for reduktion af omkostningerne. Vedligeholdelsen og rengøringen af specialmaskiner samt produktionsomkostningerne stiger hele tiden. Mens konkurrencen på markedet skærpes, forbliver dit budget begrænset.

Værdier: Lavere omkostninger, samtidig med at standarderne opretholdes. Færre forstyrrelser ved maskiner og i procesforløbet pga. snavs, et mindre behov for rengøring og en forbedret effektivitet bidrager til, at du overholder dine budgetter.

Udfordringer: Nødvendigt at forbedre energieffektiviteten. Omkostningspres, strengere forskrifter og stigende tryk på miljølobbyen tvinger virksomheder til at anvende energien på en mere økønomisk måde.

Værdier: Energibesparelse pga. varmegenvinding, bortskaffelse af ventilatorer og lignende udluftning samt reduktion af rengøringsbehovet med trykluft.

Udfordringer: Procesforstyrrelser. Hvis enheder, sensorer, systemer eller infrastrukturen svigter på grund af tilsmudsninger, har det en negativ indflydelse på det gnidningsløse procesforløb, og det øger driftsudgifterne.

Værdier: Sikre, gnidningsløse processer uden uventede afbrydelser. Mindre behov for vedligeholdelse på grund af nødsituationer samt for rengøringer og midlertidige løsninger.

Udfordringer: Strenge lovbestemmelser. Eksterne myndigheder foreskriver strenge krav til hygiejne og sikkerhed. Men den kontinuerlige opfyldelse af disse krav fører til en højere arbejdsbelastning.

Værdier: Et hygiejnisk og rent miljø gør det muligt at overholde høje standarder og garantere en pålidelig produktkvalitet. Anlæggene er til enhver tid klar til blive inspiceret af myndighederne eller dine kunder.

Udfordringer: Øget fravær. Vanskelige arbejdsbetingelser fører til mindre arbejdstilfredshed, lavere produktivitet og øget fravær.

Værdier: Et sundt arbejdsmiljø reducerer fraværet og personaleudskiftningen og forbedrer den enkeltes præstation. Desuden øges personalets motivation, hvilket har en positiv indflydelse på kvaliteten.

Udfordringer: Beskyttelse af virksomhedens image. Virksomhedens ry spiller en vigtig rolle for en vækst på lang sigt. Utilstrækkelige processer, manglende hygiejne og utilstrækkelig kvalitet udgør en fare for dette image.

Værdier: Tilfredse kunder og dermed et godt ry på grund af pålidelig og rettidig levering af rene varer. Positive inspektionsresultater og et synligt rent miljø er et bevis på dette.

Zehnder Clean Air Solutions opfylder dit behov

Støv er for mange virksomheder et dagligdags og vedholdende problem: Fortløbende processer medfører dannelsen af støv, der hvirvles op pga. de konstante bevægelser. Derudover trænger der støvpartikler ind udefra. Også den regelmæssige gennemførelse af bygningsrengøring kan ikke løse støvproblemet helt.

Zehnder Clean Air Solutions giver din virksomhed en merværdi:

Produktion af rene, hygiejniske produkter takket være den tydelige reduktion af støvpartikler på op til 90 %. Dette medfører færre klager, en forbedret produktholdbarhed og mere tilfredse kunder.

Rengøring, vedligeholdelse, forretningsforstyrrelser, energiforbrug og fraværstider reduceres pga. et rent arbejdsklima. Zehnder har sat standarder inden for ethvert af disse områder.

Lavere fyringsudgifter på grund af luftcirkulationen fra loftet til gulvet og lavere driftsomkostninger takket være EC-ventilatordrev fører til en forbedring af energieffektiviteten på i alt op til 30 %.

Færre procesforstyrrelser med op til 10 % lavere svigttider for maskinerne og 30 % mindre vedligeholdelse på grund af mindre kontaminering.

Arbejdsmiljøet opfylder de høje standarder, som eksterne kontrollører typisk kræver overholdt. Kravene til hygiejne og renhed opfyldes hele tiden med op til 70 % mindre arbejdsydelse. Støvpartikler, sporer og gasser reduceres.

Renere filtreret luft reducerer fraværet på grund af sygdom med op til 40 %. Ved reduktionen af sundhedsskadelige støvpartikler bliver dine medarbejdere sundere og mere motiveret, og ydelsen og kvaliteten af deres arbejde forbedres.

Tilfredse kunder og medarbejdere, effektive processer og positive inspektionsresultater takket være et rent, hygiejnisk arbejdsmiljø. Sammen styrker disse punkter virksomhedens image og ry.

Vi beregner dit besparelsespotentiale, du nyder godt af det.

Brugen af Zehnder Clean Air Solutions kan måles og svarer sig.

Det har mange kunder bekræftet over for os.

 

Vore kunder er overbeviste om fordelene ved Zehnder Clean Air Solutions.

Se her:

 

Din individuelle specialløsning

Zehnder CleanAir 12

CleanAir 12

Forekomst af luftbårne partikler (støvpartikler, gasser, mikroorganismer) er uundgåelig i forbindelse med industriel virksomhed. Takket være Zehnder Clean Air Solutions og den banebrydende Zehnder Flimmer-teknologi kan denne form for støvforurening dog reduceres langt mere effektivt end nogensinde før.

Til produkt

Zehnder CleanAir 6

CleanAir 6

Forekomst af luftbårne partikler (støvpartikler, gasser, mikroorganismer) er uundgåelig i forbindelse med industriel virksomhed. Takket være Zehnder Clean Air Solutions og den banebrydende Zehnder Flimmer-teknologi kan denne form for støvforurening dog reduceres langt mere effektivt end nogensinde før.

Til produkt

Zehnder CleanAir 3

CleanAir 3

Forekomst af luftbårne partikler (støvpartikler, gasser, mikroorganismer) er uundgåelig i forbindelse med industriel virksomhed. Takket være Zehnder Clean Air Solutions og den banebrydende Zehnder Flimmer-teknologi kan denne form for støvforurening dog reduceres langt mere effektivt end nogensinde før.

Til produkt

Zehnder CleanAir 2

CleanAir 2

Forekomst af luftbårne partikler (støvpartikler, gasser, mikroorganismer) er uundgåelig i forbindelse med industriel virksomhed. Takket være Zehnder Clean Air Solutions og den banebrydende Zehnder Flimmer-teknologi kan denne form for støvforurening dog reduceres langt mere effektivt end nogensinde før.

Til produkt