Zehnder Clean Air Solutions

Mere succes inden for genbrugsbranchen.

Forbedring af dit genbrug

Forbedring af dit genbrug

Mindre røg, støv og lugte på op til 90 %

Mindre røg, støv og lugte på op til 90 %

Forbedret sundhed og sikkerhed

Forbedret sundhed og sikkerhed

Erfaringen viser, at vores kunder står over for følgende krav:

Udfordringer: Strenge certificeringskrav. Visse serviceydelser kan kun tilbydes, hvis de strenge krav fra de eksterne certificeringsmyndigheder opfyldes. Men den kontinuerlige opfyldelse af disse krav fører til en højere arbejdsbelastning.

Værdier: Hygiejne og renhed er altid på et niveau, som opfylder bestemmelserne for tilladelser og inspektioner, da disse punkter har en særligt høj prioritet ved kontrollen af genbrugssystemer.

Udfordringer: Behandling af sundheds- og sikkerhedsproblemer. Dårlig lugt og partikler i luften medfører sundhedsproblemer og klager fra naboer. Det påvirker faktisk personalet endnu mere, da skimmel og bakterier kan skade helbredet.

Værdier: Et hygiejnisk og lugtsvagt miljø med lav partikelkoncentration. Dette medfører behagelige betingelser for naboer og personale. Derudover overholdes de lovmæssige krav, og faren for en støveksplosion minimeres.

Udfordringer: Stigende omkostninger og et stadigt behov for reduktion af omkostningerne. Vedligeholdelsen og rengøringen af specialmaskiner er dyre og genbrug kan kræve meget energi. Udgifterne til teknologier og lønninger stiger, mens budgettet er begrænset.

Værdier: Lavere omkostninger, samtidig med at standarderne opretholdes. Øget produktivitet og energieffektivitet samt en mere effektiv arbejdsmåde bidrager til, at du overholder din budgetramme.

Udfordringer: Øget fravær. Vanskelige arbejdsbetingelser i genbrugsanlæg fører til mindre arbejdstilfredshed, lavere produktivitet og øget fravær. Varige helbredsproblemer kan medføre længerevarende fraværsperioder og høj personaleudskiftning.

Værdier: Et sundt arbejdsmiljø reducerer sygdom og fravær og forbedrer medarbejdertilknytningen og den enkeltes præstation. Desuden øges personalets motivation, hvilket har en positiv indflydelse på arbejdskvaliteten.

Udfordringer: Beskyttelse af virksomhedens image. Virksomhedens ry spiller en vigtig rolle for en vækst på lang sigt. En utilstrækkelig beskyttelse af naboers og medarbejderes sundhed, og mangelfulde processer udgør en risiko for virksomhedens image.

Værdier: Sunde, tilfredse medarbejdere og naboer sørger sammen med positive inspektionsresultater for et godt image.

Zehnder Clean Air Solutions opfylder dit behov

Støv er for mange virksomheder et dagligdags og vedholdende problem: Fortløbende processer medfører dannelsen af støv, der hvirvles op pga. de konstante bevægelser. Derudover trænger der støvpartikler ind udefra. Også den regelmæssige gennemførelse af bygningsrengøring kan ikke løse støvproblemet helt.

Zehnder Clean Air Solutions giver din virksomhed en merværdi:

Arbejdsmiljøet opfylder de høje standarder, som eksterne kontrollører typisk kræver overholdt. Kravene til hygiejne og renhed opfyldes hele tiden med op til 70 % mindre arbejdsydelse. Støvpartikler, sporer og gasser reduceres.

Færre helbredsproblemer pga. den kontinuerlige fjernelse af op til 90 % partikler og lugt fra luften.

Antallet af rengøringer, vedligeholdelser og driftsafbrydelser samt energiforbruget og fraværstider reduceres med et hygiejnisk arbejdsklima. Zehnder har sat standarder inden for ethvert af disse områder.

Renere filtreret luft reducerer fraværet på grund af sygdom med op til 40 %. Ved reduktionen af sundhedsskadelige partikler bliver dine medarbejdere sundere og mere motiveret og ydelsen og kvaliteten af deres arbejde forbedres.

Tilfredse medarbejdere og naboer, effektive processer og positive inspektionsresultater takket være et hygiejnisk arbejdsmiljø. Sammen styrker disse punkter virksomhedens image og ry.

Vi beregner dit besparelsespotentiale, du nyder godt af det.

Brugen af Zehnder Clean Air Solutions kan måles og svarer sig.

Det har mange kunder bekræftet over for os.

 

Vore kunder er overbeviste om fordelene ved Zehnder Clean Air Solutions.

Se her:

 

Din individuelle specialløsning

Zehnder CleanAir 12

CleanAir 12

Forekomst af luftbårne partikler (støvpartikler, gasser, mikroorganismer) er uundgåelig i forbindelse med industriel virksomhed. Takket være Zehnder Clean Air Solutions og den banebrydende Zehnder Flimmer-teknologi kan denne form for støvforurening dog reduceres langt mere effektivt end nogensinde før.

Til produkt

Zehnder CleanAir 6

CleanAir 6

Forekomst af luftbårne partikler (støvpartikler, gasser, mikroorganismer) er uundgåelig i forbindelse med industriel virksomhed. Takket være Zehnder Clean Air Solutions og den banebrydende Zehnder Flimmer-teknologi kan denne form for støvforurening dog reduceres langt mere effektivt end nogensinde før.

Til produkt

Zehnder CleanAir 3

CleanAir 3

Forekomst af luftbårne partikler (støvpartikler, gasser, mikroorganismer) er uundgåelig i forbindelse med industriel virksomhed. Takket være Zehnder Clean Air Solutions og den banebrydende Zehnder Flimmer-teknologi kan denne form for støvforurening dog reduceres langt mere effektivt end nogensinde før.

Til produkt

Zehnder CleanAir 2

CleanAir 2

Forekomst af luftbårne partikler (støvpartikler, gasser, mikroorganismer) er uundgåelig i forbindelse med industriel virksomhed. Takket være Zehnder Clean Air Solutions og den banebrydende Zehnder Flimmer-teknologi kan denne form for støvforurening dog reduceres langt mere effektivt end nogensinde før.

Til produkt