Zehnder Clean Air Solutions

Mere succes inden for bagerierhvervet.

Optimer dit bageri

Optimer dit bageri

Forbedret sundhed og produktivitet

Forbedret sundhed og produktivitet

Vi optimerer din virksomhedssucces

Vi optimerer din virksomhedssucces

Erfaringen viser, at vores kunder står over for følgende krav:

Udfordringer: Behandling af sundheds- og sikkerhedsproblemer. På grund af faren for støveksplosioner skal koncentrationen af melstøv begrænses. Melstøv kan udløse allergier og astma. Derudover medfører en høj andel af skimmel og bakterier yderligere helbredsproblemer.

Værdier: Ved hjælp af et rent og hygiejnisk miljø med lav koncentration af melstøv er det muligt at overholde de høje sundheds- og sikkerhedsstandarder samt lovmæssige forskrifter.

Udfordringer: Øget fravær. Vanskelige arbejdsbetingelser i bagerier fører til mindre arbejdstilfredshed, lavere produktivitet og øget fravær. Varige helbredsproblemer kan medføre længerevarende fraværsperioder og høj personaleudskiftning.

Værdier: Et sundt arbejdsmiljø reducerer sygdom og fravær og forbedrer medarbejdertilknytningen og den enkeltes præstation. Desuden øges personalets motivation, hvilket har en positiv indflydelse på kvaliteten.

Udfordringer: Strenge certificeringskrav. Da det drejer sig om et yderst følsomt produkt, gælder der meget strenge bestemmelser for bagerier. Overholdelsen af standarderne kontrolleres regelmæssigt af eksterne certificeringsmyndigheder, der gennemfører inspektionerne i dine anlæg.

Værdier: Hygiejne, renhed og koncentration af melstøv befinder sig altid på et niveau, der lever op til bestemmelserne for tilladelser og inspektioner, hvilket er af afgørende betydning for bagerierhvervet.

Udfordringer: Opfylde kundernes høje forventninger. Dine kunder forventer rene produkter i høj kvalitet. De kræver altid førsteklasses hygiejne og de højeste standarder. Hvis forventningerne til varen ikke opfyldes, medfører dette kundeklager.

Værdier: Den upåklagelige produktion af rene varer, understøttet af den hygiejniske håndtering, sikrer en stabil produktkvalitet og holdbarhed. Dette medfører færre klager og gavner virksomhedens ry.

Udfordringer: Stigende omkostninger og et stadigt behov for reduktion af omkostningerne. Rengøringen og vedligeholdelsen af specialmaskiner samt den hygiejniske håndtering af ingredienser og produkter bliver konstant dyrere. Mens konkurrencen på markedet skærpes, forbliver dit budget begrænset.

Værdier: Lavere omkostninger, samtidig med at standarderne opretholdes. Bedre effektivitet, mere effektiv arbejdsmåde og mindre affald sørger for, at budgettet overholdes.

Udfordringer: Beskyttelse af virksomhedens image. Virksomhedens ry spiller en vigtig rolle for en vækst på lang sigt. Uforholdsmæssige sundheds- og sikkerhedstiltag og utilstrækkelig kvalitet udgør en fare for dette image.

Værdier: Sunde, glade medarbejdere og tilfredse kunder og dermed et godt ry pga. en pålidelig, ren og hygiejnisk produktion. Positive inspektionsresultater og et synligt rent miljø er et bevis på dette.

Zehnder Clean Air Solutions opfylder dit behov

Støv er for mange virksomheder et dagligdags og vedholdende problem: Fortløbende processer medfører dannelsen af støv, der hvirvles op pga. de konstante bevægelser. Derudover trænger der støvpartikler ind udefra. Også den regelmæssige gennemførelse af bygningsrengøring kan ikke løse støvproblemet helt.

Zehnder Clean Air Solutions giver din virksomhed en merværdi:

Lavere eksplosionsfare og mindre helbredsproblemer, da der kontinuerligt fjernes op til 90 % støv, bakterier og sporer fra luften. Den lovmæssigt tilladte koncentration af melstøv kan lettere kontrolleres og overholdes.

Renere filtreret luft reducerer fraværet på grund af sygdom med op til 40 %. Ved reduktionen af sundhedsskadelige partikler som melstøv bliver dine medarbejdere sundere og mere motiveret, og ydelsen og kvaliteten af deres arbejde forbedres.

Arbejdsmiljøet opfylder de høje standarder, som eksterne kontrollører typisk kræver overholdt. Kravene til hygiejne og renhed opfyldes hele tiden med op til 70 % mindre arbejdsydelse.

Produktionen af rene kvalitetsprodukter medfører færre klager, en forbedret produktholdbarhed og mere tilfredse kunder.

Rengøringer, fraværstider, urenheder, vedligeholdelser og energiforbruget reduceres pga. et rent arbejdsklima. Zehnder har sat standarder inden for ethvert af disse områder.

Tilfredse kunder og medarbejdere, effektive processer og positive inspektionsresultater takket være et rent, hygiejnisk arbejdsmiljø. Sammen styrker disse punkter virksomhedens image og ry.

Vi beregner dit besparelsespotentiale, du nyder godt af det.

Brugen af Zehnder Clean Air Solutions kan måles og svarer sig.

Det har mange kunder bekræftet over for os.

 

Vore kunder er overbeviste om fordelene ved Zehnder Clean Air Solutions.

Se her:

 

Din individuelle specialløsning

Zehnder CleanAir 12

CleanAir 12

Forekomst af luftbårne partikler (støvpartikler, gasser, mikroorganismer) er uundgåelig i forbindelse med industriel virksomhed. Takket være Zehnder Clean Air Solutions og den banebrydende Zehnder Flimmer-teknologi kan denne form for støvforurening dog reduceres langt mere effektivt end nogensinde før.

Til produkt

Zehnder CleanAir 6

CleanAir 6

Forekomst af luftbårne partikler (støvpartikler, gasser, mikroorganismer) er uundgåelig i forbindelse med industriel virksomhed. Takket være Zehnder Clean Air Solutions og den banebrydende Zehnder Flimmer-teknologi kan denne form for støvforurening dog reduceres langt mere effektivt end nogensinde før.

Til produkt

Zehnder CleanAir 3

CleanAir 3

Forekomst af luftbårne partikler (støvpartikler, gasser, mikroorganismer) er uundgåelig i forbindelse med industriel virksomhed. Takket være Zehnder Clean Air Solutions og den banebrydende Zehnder Flimmer-teknologi kan denne form for støvforurening dog reduceres langt mere effektivt end nogensinde før.

Til produkt

Zehnder CleanAir 2

CleanAir 2

Forekomst af luftbårne partikler (støvpartikler, gasser, mikroorganismer) er uundgåelig i forbindelse med industriel virksomhed. Takket være Zehnder Clean Air Solutions og den banebrydende Zehnder Flimmer-teknologi kan denne form for støvforurening dog reduceres langt mere effektivt end nogensinde før.

Til produkt